Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
!!! nie je možné pri výrobe vlastného motívu po začatí výroby !!!
 
ADRESA kam zaslať tovar:
Nofox s.r.o., Šarišská 1551/21, 091 01 Stropkov, tel. kontakt: 0950 401 200
(tovar nezasielajte na dobierku !!!, nebude prebraný a vráti sa Vám späť)
info@srandovnetricka.sk
  • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:.........................................................................................................................................
  • Dátum objednania:...........................................................
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/ spotrebiteľov*.....................................................................
  • Adresa spotrebiteľa/ spotrebiteľov*....................................................................................
  • Podpis spotrebiteľa/ spotrebiteľov*....................................................................................
  • Dátum .....................
  
*Nehodiace sa prečiarknite.